turystyka_aktywna

Łyna

Łyna - najdłuższa rzeka w regionie (264 km, w Polsce - 200 km), jej źródła znajdują się w okolicy Nidzicy, uchodzi zaś do Pregoły w Rosji pod nazwą Ława. Płynie przez miasta: Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sepopol oraz Prawdinsk i Znamieńsk po stronie rosyjskiej. Większe dopływy to: Marózka, Kortówka, Wadąg, Symsarna, Elma, Pisa Północna, Guber. Prawie na całej długości rzeki (poza szlakiem przez rezerwat Las Warmiński - przed Olsztynem) nurt jest spokojny. Kilka odcinków bardziej wartkich, np. w Lesie Miejskim w Olsztynie. Spływ Łyną to niezapomniane walory przyrodnicze oraz możliwość zwiedzania zabytków w miastach.

Pierwszy odcinek rzeki (ok. 6 km) jest ciężki do przepłynięcia ze względu na roślinność. Kolejne km prowadzą przez rezerwat Las Warmiński i są bardzo trudne do przepłynięcia (liczne przeszkody w postaci zwalonych drzew). Na trasie spływu są niezbyt uciązliwe przeszkody: elektrownie wodne, nieliczne zwalone drzewa.